SCHOOL1

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αναστέλεται η λειτουργία των τμημάτων Γ2, ΓΟΙΚ2 έως τις 30/10/2020 και του ΓΟΙΚ1 έως τις 4/11. Οι μαθητές των παραπάνω τμημάτων θα πρέπει να απομονωθούν για το αντίστοιχο διάστημα.

Στις 27/10 και στις 28/10 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα. 

Σας ενημερώνουμε ότι τα τμήματα Γ2 και ΓΟΙΚ2 θα συμμετέχουν την  εβδομάδα από 26 έως 30/10 σε διαδικτυακά μαθήματα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα. 

Το τμήμα ΓΟΙΚ1 θα συμμετέχει σε διαδικτυακά μαθήματα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα έως τις 4/11.

 

Οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών έχουν σταλεί στα mail των κηδεμόνων.

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19

ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση που ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.


 Ανακοίνωση

Προσφορά του Δήμου μας σε σχολικά είδη για οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ.


 Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Περιστατικών Covid-19


 

Ενημέρωση μαθητών/τριών και γονέων /κηδεμόνων για τα προσωπικά δεδομένα

 

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Κατά τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγετε στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν σας, όνομα ή όνομα χρήστη, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέεστε μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό "UserAgent", γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση διακομιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 6 §1 περ. ε΄ ΓΚΠΔ), δηλαδή το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυαστικά με την εκπλήρωση έννομης υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρ. 6 §1 περ. γ΄ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στο αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όσον αφορά στα μεταδεδομένα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολής του να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή γονέων/ κηδεμόνων θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

 

Εφόσον έχετε καταχωρίσει τα πραγματικά σας στοιχεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορείτε να ταυτοποιηθείτε), μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.  

 

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@minedu.gov.gr.  

 

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

 


 


NEO ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

 

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 τηςυπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020(ΦΕΚ 3780 τΒ ́) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης,Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών” να προσκομίσουν έως τη Παρασκευή 25-09-2020 στη σχολική μας μονάδα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που το βεβαιώνουν.

Δείτε τις ομάδες υψηλού κινδυνου εδώ.


 

Δείτε το βίντεο από τον αγιασμό εδώ. 


 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών οι γονείς και οι κηδεμόνες θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για να ολοκληρώσουν την εγγραφή του μαθητή/τριας.

Τα απαραίτητα έγγραφα μπορούν να δοθούν και στους/στις μαθητές/τριες και να επιστραφούν έως τις 21/9/2020.

Οι γονείς/κηδεμόνες για την εγγραφή πρέπει να φέρουν:

1. Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής από το σύστημα e-eggrafes

2. φωτοτυπία της ταυτότητας του μαθητή

3. το Ατομικό Δελτίο Υγείας. Το πρότυπο του Δελτίου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.


ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ειδικά και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020-21 η Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.


ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ

Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες που ανακοίνωσε για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Εθνικός Οργανισμός Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) εδώ

Επίσης, μπορείτε να δείτε:

Οδηγίες για τη χρήση μάσκας από το κοινό

Οδηγίες για φροντίδα ύποπτου κρούσματος στο σπίτι

Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας

Οδηγίες για γονείς

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς! 

Αφίσα για τον Covid


Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών-μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα  23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Δείτε περισσότερα εδώ

Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται στο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr   από τον κηδεμόνα που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια.

Για να γίνει η εγγραφή χρειάζονται:

1.       Οι κωδικοί του taxisnet του κηδεμόνα που είναι δηλωμένος στο σχολείο.

2.      Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή ή της μαθήτριας. (Θα τον βρείτε στον έλεγχο προόδου που έχετε πάρει).

Τηλέφωνο βοήθειας για τα ΓΕ.Λ.: 2103443911

 


 

ΝΕΟ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21»

πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09.00 έως και την Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020 και ώρα 23.59 λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου η εφαρμογή e-εγγραφές για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων ή Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021

 


 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, διαβάστε τις οδηγίες εδώ.

 


 Ενημέρωση για υποστήριξη από το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας

 

Η Διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας, με αφορμή τα νέα μέτρα Πρόληψης για το περιορισμό της διασποράς του Covid-19 παρέχει:
  • Συμβουλευτική σε Γονείς μέσω Τηλεδιάσκεψης.
  • Τηλεφωνική Συνεργασία και Συμβουλευτική σε Γονείς.
  • Τηλεφωνική Ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, εφήβους, γονείς και οικογένειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη παρούσα κατάσταση.
  • Τηλεφωνική Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε παιδιά, εφήβους, γονείς και οικογένειες σε θέματα που αφορούν τη παρούσα κατάσταση.

Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας 210-8801304

      logo-arxiki

Ιστότοπος: www.kepsya.gr
Facebook: facebook.com/kespya/


  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Το Υπουργείο προτείνει για την τηλεδιάσκεψη την πλατφόρμα WebEx. Οδηγίες για τη χρήση της από τους μαθητές θα βρείτε εδώ:

Οδηγίες τηλεδιάσκεψης.

Οι οδηγίες είναι δημιουργία του εκπαιδευτικού πληροφορικής κ. Καλύβα Νίκου.


 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=161

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 https://register.sch.gr/students

Οι μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν εξ' αποστάσεως μαθήματα από το σχολείο μας πρέπει ν' εγγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια έχει δύο ονόματα η εγγραφή γίνεται χρησιμοποιώντας μόνο το πρώτο.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι:
1) Μετάβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://register.sch.gr/students
2 Να δώσουν τα στοιχεία τους, όπως αυτά αναγράφονται στον έλεγχο προόδου τετραμήνου (Ο αριθμός μητρώου στον έλεγχο είναι πάνω από το ονοματεπώνυμο του μαθητή - Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν τον αριθμό μητρώου τους ας τον αφήσουν κενό).

 

Στη διεύθυνση https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=161 βρίσκονται τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα από το σχολείο. Ο κατάλογος συνεχώς ανανεώνεται.

 

Τα μαθήματα θα οργανωθούν πρώτα για τους μαθητές της Γ' τάξης.

 


Ο Διευθυντής

 

Κωνσταντίνος Σκέντος


 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΚΕΣΥ

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του 2ου ΚΕΣΥ 210-9955036 9.00 - 13.00 κάθε μέρα. Αιτήσεις για αξιολόγηση γίνονται δεκτές τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στο e-mail του ΚΕΣΥ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), με την προϋπόθεση οι γονείς να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτηση αργότερα. Εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται στο ιστολόγιο του 2ου ΚΕΣΥ Δ Αθήνας https://2kesydathinas.blogspot.com/, το οποίο θα ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

 


 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατ' εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, θα θέλαμε) σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία.
Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).