Ανάθεση της εκδρομής στην Πορταριά Πηλίου της Γ΄ τάξης του 3ου ΓΕΛ Αργυρούπολης

Σας ενημερώνουμε ότι στις 5 Νοεμβρίου 2018 αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο IQ Holidays.