Προκήρυξη για εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Πλήρη οδηγό για όσους στοχεύουν στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μέσω των Πανελληνίων 2020, δημοσιοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.