ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ

ΕΚΝ01

Το  3ο  Γενικό  Λύκειο Αργυρούπολης συμμετείχε στην 35η Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων,  7 ? 10 Απριλίου 2017, στην Αθήνα. Στη Συνδιάσκεψη οι εργασίες και η γενική ολομέλεια είναι στα πρότυπα λειτουργίας της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με γλώσσα εργασίας την αγγλική. Στις φετινές εργασίες πήραν μέρος 130 μαθητές, ηλικίας 16-18 .Από το 3ο Λύκειο, συμμετείχαν οι μαθήτριες Ντάφου Ελένη και Πουλιάση Λαμπρινή από  τη Β? τάξη. Μετά από ένα σκληρό πρόγραμμα εργασίας τεσσάρων ημερών η μαθήτρια Πουλιάση Λαμπρινή  διακρίθηκε στη 27η θέση στους 30 πρώτους μαθητές, οι οποίοι ανά ομάδες  θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε διαφορετικές Διεθνείς Συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

02