Συνάντηση - Συνεργασία του 3ου ΓΕΛ Αργυρούπολης με το Ειδικό Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης

Συνεργασία Ειδικού και 3ου ΓΕΛ Αργυρούπολης

 

Συνάντηση 26α