STEM Robotics club

Το “STEM ROBOTICS club”  αποτέλεσε μία πρωτότυπη, αλληλοδιδακτική μεθοδολογία  μάθησης  με τη διασύνδεση  Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικής και Ηλεκτρονικών στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας  της Α’ Λυκείου για 71 μαθητές και 7καθηγητές  απόχώρες,
Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία. Το έργο εκπονήθηκε από την ολομέλεια του Α1 και Α2 τμήματος και συνδυάστηκε διαθεματικά με το μάθημα των Αγγλικών.

Αρχικά οι μαθητές με τη χρήση της μεθοδολογίας  STEM εξοικειώθηκαν με το εργαλείοTinkercad τ οποίο είναι προσομοιωτής για την κατασκευή και τον προγραμματισμό κυκλωμάτων με ARDUINO. Εκεί μελέτησαν ομαδοσυνεργατικά  θέματα όπως οπτικό προγραμματισμό (blocks), τη γλώσσα  C++ (του ΙDE), ηλεκτρικά κυκλώματα και αυτοματισμούς .

Ακολούθησαν αντίστοιχα φύλλα εργασίας και οι μαθητές  μελέτησαν τη χρήση και τις δυνατότητες του  μικροεπεξεργαστή ARDUINO και μόλις τοArduino starter kit   υπήρξε διαθέσιμο στο σχολείο μας οι μαθητές  προχώρησαν σε κατασκευές όπως θερμόμετρο, μουσικό όργανο, συναγερμός, λειτουργία σερβοκινητήρων και dc κινητήρων.

Σχηματίστηκαν  ευέλικτες ομάδες εργασίας, οι οποίες έφτιαξαν συνεργατικές παρουσιάσεις για  τις χώρες τους για ηλεκτρικά κυκλώματα, κώδικες κατασκευών και  video εκτέλεσης του κώδικα των συνεργατών.

Όλες οι χώρες συνομίλησαν διαδικτυακά σε online meeting στην αγγλική γλώσσα  και σχεδίασαν από κοινού την πορεία του έργου. Το έργο  εισήγαγε τους μαθητές στην υπολογιστική σκέψη, στην έννοια της Ρομποτικής , στην επίλυση προβλημάτων,  στην ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας και στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας.  Η μεθοδολογία  STEM  προσέφερε στους μαθητές την ευκαιρία να  συνδέουν τη μάθηση ως θεωρητική γνώση,  με την πραγματικότητα  και την πρακτική εφαρμογή, και επιδίωξε  να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στο δρόμο της καινοτομίας. 

t1t3