πρόγραμμα etwinning "exploring my identity"

3o GEL Argyroupolis 

eTwinning project 2019-2020

“Who am I? Exploring European Identity”  Greece, Italy , Spain

 

Το  έργο “Who am I? Exploring European Identity”  αποτέλεσε μια πρωτότυπη, καινοτόμο διερεύνηση  της ευρωπαϊκής ταυτότητας από  μαθητές  Λυκείων σε 3 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία . 24 μαθητές από την Ιταλία,    65  από την Ισπανία,  23 του 3oυ ΓΕΛ  και 10 του Ειδικού Σχολείου Κωφών/ Βαρηκόων Αργυρούπολης,   επιδίωξαν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά  της ευρωπαϊκής  ταυτότητας και να αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές της έννοιας σήμερα σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτιστικά περιβάλλοντα .  

Στόχος η γνωριμία ακουόντων μαθητών από  Ευρωπαϊκές χώρες με μη-ακούοντες Έλληνες μαθητές του Ειδικού Σχολείου, μέσα από συνεργατικές ψηφιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιασμένες από κοινού με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ικανότητες όλων των μαθητών. Το αντάμωμα των μαθητών έφερε στο προσκήνιο πολιτισμικές ετερότητες, συνήθειες, επιθυμίες, δυσκολίες, άνιση μεταχείριση , διακρίσεις,  ιδιαίτερα προσωπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, στάσεις ζωής και τη σημασία της  Νοηματικής Γλώσσας ως ποιοτικά χαρακτηριστικά της  εφηβικής ταυτότητας. 

Οι διαφορετικές προκλήσεις και ικανότητες των μαθητών του Ειδικού Σχολείου οδήγησε τους  ακούοντες μαθητές να κατανοήσουν την αξία  του σεβασμού της διαφορετικότητας, της αξιοπρέπειας και της ανάγκης  ίσων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών . Συνεπώς, οι μαθητές με  βιωματικό τρόπο αποδέχτηκαν  την πολιτιστική ποικιλομορφία και ανέπτυξαν  συναισθήματα ισότητας και σεβασμού στο διαφορετικό. 

Η αναζήτηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από τις προφανείς αντιθέσεις των χωρών αλλά και των ατομικών δυσκολίων μαθητών,  έκανε το έργο εξαιρετικά πολύπλοκο αλλά και ενδιαφέρον. Το eTwinning project εκπονήθηκε από την ολομέλεια του Α2 τμήματος  του 3ου ΓΕΛ  και αποτέλεσε μία διαθεματική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος των Αγγλικών και των Θρησκευτικών .

 


 

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

et2

 Στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning *Who am I? Exploring European Identity* το Α2 τμήμα του 3ου ΓΕΛ Αργυρούπολης υποδέχθηκε το Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Κωφών Βαρηκόων  Αργυρούπολης. Οι μαθητές του ευρωπαϊκού προγράμματος ενημερώθηκαν για το Ειδικό  Σχολείο , για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις  της Κώφωσης/Βαρηκοΐας και  μοιράστηκαν απόψεις για την εφηβεία και τα όνειρά τους για το μέλλον. Οι ακούοντες μαθητές και καθηγητές  απέκτησαν τα νοηματικά τους ονόματα , μια εμπειρία επικοινωνίας που μας εισήγαγε βιωματικά στην κουλτούρα της κοινότητας των Κωφών / Βαρηκόων. 

 et8   et10

et4 et13
 et7   et6

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Το 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ τη σχολική χρονιά 2019-20 εκπόνησε e-Twinning έργο με τίτλο «Who am I? Exploring European Identity». Οι συμμετέχοντες ήταν το 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης και το 4ο Β Augusto Gonzalez de Linares Ισπανίας. 

Η συνεργασία των Ελληνικών σχολείων υπήρξε αποτελεσματική και αποδοτική, παρά τη δυσκολία που προέκυψε λόγω covid-19, στην πιο δημιουργική και συνεργατική φάση του. Τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για όλους υπήρξαν: 

  • η πολιτισμική συνάντηση μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας και 

  • η συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.

Ιδιαιτέρως για το Ειδικό σχολείο, αξιολογήθηκαν και εκτιμήθηκαν οι παράγοντες βαρηκοΐας και κώφωσης και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της εφηβικής ταυτότητας