ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Στην Αργυρούπολη και στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΎΠΟΛΗΣ, σήμερα ημέρα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, όπως συγκροτήθηκε με απόφαση του διευθυντή του σχολείου, για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνεδρίαση μετείχαν οι:

1.      Κωνσταντίνος Σκέντος , Διευθυντής του σχολείου ως Πρόεδρος

2.      Γεώργιος Κονίδας , εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03

3.      Αθηνά Κόλλια, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86

4.      Ζιάβρας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

5.      Ζήκου Άννα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

6.      Ρήγας Ιωάννης εκπρόσωπος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου.

7.      Έλενα Σχοινά , εκπρόσωπος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου.

Ο πρόεδρος αποσφράγισε και παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής τρεις  (3) φακέλους προσφορών των εξής πρακτορείων:

1.      Happy Days travel

2.      IQ Holidays

3.      Gassi Travel

Η επιτροπή αφού εξέτασε συγκριτικά όλες τις προσφορές, αποφάσισε ομόφωνα: Επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο «IQHolidays» επειδή η προσφορά του:

1.      Πληροί τους όρους της προκήρυξης.

2.      Πληροί τα  ποιοτικά  κριτήρια.

3.      Εξυπηρετεί στο μέγιστο βαθμό τις επιμέρους ανάγκες και προϋποθέσεις της εκδρομής.

4.      Διαθέτει καταλύματα καταλληλότερα ως προς την τοποθεσία και τις παροχές τους.

Στα ενδιαφερόμενα πρακτορεία δίνεται το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής, μέχρι Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.
Για τούτο συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σκέντος
Τα μέλη:

Γεώργιος Κονίδας                   Αθηνά Κόλλια                        Ζιάβρας Κωνσταντίνος

Ζήκου Άννα                            Έλενα Σχοινά                          Ρήγας Ιωάννης