Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Ακούγοντας με την καρδιά"

Το σχολείο μας πραγματοποίησε για το σχολικό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Ακούγοντας με την καρδιά" ... Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο Κωφών-Βαρηκόων Αργυρούπολης.

BeFunky-collage 1

Καρδιά Fest