ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε την Υπουργική Απόφαση