Διεύθυνση

 

Διευθυντής: Σκέντος Κωνσταντίνος

Υποδιευθυντής: Θωμαΐδης Παύλος

Γενικές πληροφορίες για το διευθυντή του σχολείου μας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969.

Είναι κάτοχος πτυχίου από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και δύο Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc Computer Science).

Είανι διευθυντής του σχολείου μας από το έτος 2015.