Αξιολόγηση προσφορών τριήμερης

Στην Αργυρούπολη και στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΎΠΟΛΗΣ, σήμερα ημέρα Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, όπως συγκροτήθηκε με απόφαση της διευθύντριας του σχολείου, για την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου στο Πήλιο.

Στη συνεδρίαση μετείχαν οι:

1.      Κωνσταντίνος Σκέντος , Διευθυντής του σχολείου ως Πρόεδρος

2.      Γεώργιος Σπανός , εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ78

3.      Αθηνά Κόλλια, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86

4.      Βυθούλκας Ανδρέας εκπρόσωπος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου.

5.      Έλενα Σχοινά , εκπρόσωπος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου.

Ο πρόεδρος αποσφράγισε και παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής τέσσερεις  (7) φακέλους προσφορών των εξής πρακτορείων:

1.      PVS Travel

2.      Δωδώνη Travel

3.      On Line Holidays

4.      IQ Holidays

5.      Travel Project

6.      Sergiani Travel

7.      Happy Days travel

Η επιτροπή αφού εξέτασε συγκριτικά όλες τις προσφορές, αποφάσισε ομόφωνα: Επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο «IQ Holidays» επειδή η προσφορά του:

1.      Πληροί τους όρους της προκήρυξης.

2.      Πληροί τα  ποιοτικά  κριτήρια.

3.      Εξυπηρετεί στο μέγιστο βαθμό τις επιμέρους ανάγκες και προϋποθέσεις της εκδρομής.

4.      Διαθέτει καταλύματα καταλληλότερα ως προς την τοποθεσία και τις παροχές τους.

Στα ενδιαφερόμενα πρακτορεία δίνεται το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής, μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και ώρα 11:30 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.
Για τούτο συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σκέντος
Τα μέλη:

Γεώργιος Σπανός                     Αθηνά Κόλλια

Βυθούλκας Ανδρέας               Έλενα Σχοινά