Ανάθεση της εκδρομής στην Καλαμάτα των Α΄ και Β΄ τάξεων του 3ου ΓΕΛ Αργυρούπολης

Σας ενημερώνουμε ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2019 αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο IQ Holidays.