Σεμινάριο Επαυξημένης Πραγματικότητας

Στο μάθημα της Πληροφορικής   οι μαθητές της Α' Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Αργυρούπολης παρακολούθησαν αποσπάσματα από το webinar που παρουσιάστηκε στη κοινότητα του eTwinning για το ARTutor (ver 3) - AugmentedRealityTutor με βασικούς ομιλητές τους :

Καθηγητή Αύγουστο Τσινάκο, Dr. Γιάννη Καζανίδη, Dr Γεώργιο Τερζόπουλο από το ΑΕΤΜΑ Lab, Τμήμα Πληροφορικής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Το ARTutor είναι μια Πλατφόρμα Επαυξημένης Πραγματικότητας για την Εκπαίδευση που αναπτύσσεται στο Ερευνητικό Εργαστήριο ΑΕΤΜΑ, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και διατίθεται δωρεάν σε όλους τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές ανά τον κόσμο με σκοπό να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό και να βελτιώσουν τις μαθησιακές εμπειρίες τους. Επίσης είναι η μοναδική πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας που έχει σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, και για το λόγο αυτό, δεν απαιτείται καμία γνώση προγραμματισμού ώστε να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτου βαθμίδας και ειδικότητας, αλλά και από τους μαθητές. Δεν απαιτείται κανένας ειδικός εξοπλισμός υψηλού κόστους (πχ, ειδικά γυαλιά ή ενδεδυμένες συσκευές) για να αξιοποιηθεί το παραγόμενο αποτέλεσμα, αλλά αρκεί οποιαδήποτε κινητή συσκευή (smartphonetablet) πολύ χαμηλού κόστους διασφαλίζοντας έτσι την εύκολη εφαρμογή και χρήση του, τόσο εντός όσο και εκτός του Σχολικού Περιβάλλοντος.

Στην παρουσίαση αναλύθηκε ένα σενάριο για τη δημιουργία εμπλουτισμένων βιβλίων ή κειμένων αρχικής μορφής pdf με προσθήκη ψηφιακού περιεχομένου, χρησιμοποιώντας την επαυξημένη πραγματικότητα,   ώστε να μπορεί ο καθένας να δημιουργεί τις δικές τους επαυξήσεις σε εικόνες   σχολικών βιβλίων ή κειμένων , με σκοπό να βοηθήσει και τελικά να βελτιώσει την μαθησιακή εμπειρία συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού και φυσικά να κάνει πιο ελκυστικά τα σχολικά βιβλία. H προσθήκη επαυξήσεων (augmentations), πραγματοποιείται από το ARTutor χωρίςνα επιφέρεται καμία αλλοίωση στην αρχική μορφή, ψηφιακή ή εκτυπωμένη, του βιβλίου-κειμένου (πχ απαίτηση ύπαρξης QRcodes). Κατά συνέπεια δεν απαιτείται ειδική επανέκδοση του υλικού που έχει ήδη παραχθεί-εκτυπωθεί. Τα είδη των επαυξήσεων που υποστηρίζονται είναι τέσσερα :

Εικόνες, αρχεία ήχου , video και 3Dmodels. Αφού δημιουργηθεί το εμπλουτισμένο βιβλίο, στη συνέχεια , με ένα κινητό ή Τablet, σαρώνοντας την εικόνα , στην οποία έχει δημιουργηθεί μια επαύξηση, στη θέση της εικόνας   εμφανίζεται η επαύξηση.

ΤoARTutorαποτελείται από ένα διαδικτυακό περιβάλλον συγγραφής υλικού (authorware) και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobileapp) που είναι ήδη διαθέσιμη στο GooglePlay (Android) και το AppStore (iOS).

Επαυξήσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο, π.χ. από φυσική έως ιστορία, από λογοτεχνικά κείμενα μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά εγχειρίδια χρήσης.

ea1

 

ea2