Πρόγραμμα πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 Α) ειδικών μαθημάτων και Β) πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 για

Α) τα ειδικά μαθήματα  και 

Β) της πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ.